Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Idegran

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Oönskad växt: Växt som är oönskad i naturbeten och/eller vallar av annan anledning än förgiftningsrisk eller med osäker giftighet.

Giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av större mängder.

Mycket giftig växt: Växt som är giftig vid konsumtion av redan små mängder.

Svenskt namn: Idegran

Latinskt namn: Taxus baccata

Generell information

Idegran är en av de giftigaste växterna i Europa och många förgiftningsfall på häst och nötkreatur finns rapporterade, men alla djur på bete kan drabbas. Särskilt ”barren” (egentligen blad) är giftiga, men hela växten är giftig. Flera alkaloida substanser och cyanogena glykosider finns i idegran. Trädgårdsavfall är en känd riskfaktor, eftersom giftigheten inte avtar i avklippta eller fallna grenar eller torra blad. Dödlig dos 0,2-0,4 gram blad/kilo kroppsvikt för häst, 2,0 gram blad/kg kroppsvikt för ko, 12 gram blad/kg kroppsvikt för get och 2,5 gram blad/kg kroppsvikt för får. 

Förgiftningssymtom

Rörelse- och cirkulationsstörningar, ataxi, stapplighet, utvidgade pupiller, konvulsioner, snabb sedan svag puls, upphetsning följt av kollaps och dödsfall via andningsförlamning. Alkaloiderna absorberas mycket snabbt från mag-tarmkanalen och påverkar hjärtat. I flera fall har dödsfall skett inom några timmar efter konsumtion av idegran, utan föregående symtom. Dödsfall kan också inträffa inom några minuter efter konsumtion. Symtom kan också synas under tre till fyra dagar före dödsfall eller återhämtning. 

Var noga med att inte avlägsna fridlysta växter. En lista över fridlysta växter finns exempelvis på Naturvårdsverkets webbplats (pdf)

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls