Ormbär - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Ormbär

  • Klassificering: Giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Ormbär

Latinskt namn: Paris quadrifolia L. 

Generell information

Ormbär. Foto: Thomas Gunnarsson

Toxisk verkan ej helt klarlagd, troligen (steroida) saponiner eller glykosider. Ratas vanligen, förmodligen på grund av oangenäm smak. Förgiftning är sällsynt. Konsumtion av 1,3 kg av växten har dock gett förgiftingssymtom hos häst. 

Förgiftningssymtom

Upphetsning, nervösa ryckningar, ökad puls, smärtsam urinering och tarmrörelser, vidgade pupiller.

 

 

  

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls