Skräppor - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Skräppor

  • Klassificering: Oönskad växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Skräppor

Latinskt namn: Rumex spp. 

Generell information

Flera arter av skräppa finns. Anses ej vara giftiga men innehåller oxalat (se ängssyra och bergsyra). Skräppor har en mycket stor fröproduktion och kan sprida sig i vallar och beten på bekostnad av de önskade betesväxterna. Ratas vanligtvis av betesgående hästar. 

Orsak till att växten är oönskad

Krusskräppa kan orsaka vattnig avföring, stark urinering, torr spasmodisk hosta och svettningar efter konsumtion.

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls