Tibast - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Tibast

  • Klassificering: Mycket giftig växt
+
Ordförklaring

Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga även om de inte klassas som varken epizooti eller zoonos. Anmälningsplikten gäller främst veterinärer samt vid obduktions- eller laboratorieverksamhet. Sjukdomar som klassas som epizootier är alltid anmälningspliktiga. 

Epizooti: Allmänfarliga djursjukdomar som kan spridas genom smitta bland djur eller från djur till människa och som kan utgöra ett allvarligt hot mot människors eller djurs hälsa eller medför stora ekonomiska förluster för samhället.  Vilka sjukdomar som klassas som epizootier styrs av epizootilagen. Man är skyldig att anmäla misstanke om epizooti.

Zoonos: Infektion som kan överföras mellan djur och människa, antingen genom direktkontakt eller indirekt via livsmedel, miljö (till exempel vatten och jord) eller via vektorer som myggor och fästingar.

Svenskt namn: Tibast

Latinskt namn: Daphne mezereum L. 

Generell information

Kallas även pepparbuske, sidenbast. Hela växten, men särskilt bark och frö, är giftiga troligtvis på grund av innehållet av mezerin som är mycket giftigt. 30 gram bark eller blad är dödlig dos för häst. Giftig även i torkat tillstånd.  

Förgiftningssymtom

Hosta, svettning, kolik med svåra buksmärtor, häftig och ofta blodig diarré efter förstoppning, njurinflammation, blod i urinen, matthet, anorexi, inkoordination, stapplighet, konvulsioner, förhöjd kroppstemperatur, våldsam puls, feber, andnöd, cirkulationskollaps och död. Starkt retande och blistrande lokal verkan vid hudkontakt, karcinogent. 

Var noga med att inte avlägsna fridlysta växter. En lista över fridlysta växter finns exempelvis på Naturvårdsverkets webbplats (pdf)

Tibast. Foton: Thomas Gunnarsson

 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

  • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1 Nej, inte alls