Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Råmjölk och kalvhälsa

Introduktion

För att förebygga sjukdomar hos den unga kalven är det nödvändigt att kalven får i sig tillräckligt med antikroppar via råmjölken. Ett bra sätt för djurägaren att kontrollera råmjölkens antikroppsinnehåll är att använda råmjölksmätare eller Brix-refraktometer. Att besättningens råmjölksrutiner fungerar bra kan kontrolleras genom att mängden totalprotein i serum från två till sju dagar gamla kalvar undersöks.

Råmjölkens hygieniska kvalitet kan också ha betydelse för kalvens hälsa varför det är viktigt att ha goda rutiner för hur råmjölken hanteras på gården. Vid misstanke om försämrad hygienisk kvalitet eller för att kontrollera gårdens rutiner kan undersökning av bakterieförekomst i råmjölken genomföras.

Laboratorieundersökningar för kontroll av gårdens råmjölksutfodringsrutiner

Råd rörande råmjölksutfodring

 • Ge minst 2,5 liter råmjölk från första urmjölkningen med nappflaska så snart som möjligt efter födseln och senast fyra timmar efter födseln.
 • Råmjölken ska komma från första mjölkningen efter kalvning (helst inom två timmar och maximalt sex timmar efter kalvning) och ha högt antikroppsinnehåll (godkänd enligt råmjölksmätare (specifik vikt motsvarande >50 g IgG/l) eller Brix-refraktometer (Brix-värde >22 procent)), god hygienisk kvalitet och rätt temperatur (37-39°C).
 • Om mätning av antikroppsinnehåll i råmjölken inte kan genomföras bör minst tre liter råmjölk från första urmjölkningen (se tider ovan) ges.
 • Första levnadsdygnet ska kalven ges råmjölk av samma kvalitet som ovan motsvarande minst 15 procent av kroppsvikten (det vill säga, totalt minst sex liter råmjölk till en kalv som väger 40 kg) helst fördelat på minst tre givor.
 • Om fryst råmjölk används ska denna tinas försiktigt. Undvik att utsätta råmjölken för tining/frysning flera gånger eftersom detta är skadligt för antikropparna.

Undersökning av råmjölkens innehåll av antikroppar med hjälp av råmjölksmätare

 • Följ tillverkarens instruktioner noggrant.
 • Utför mätningen snarast efter urmjölkning.
 • Blanda råmjölken noga och häll över i mätröret.
 • Låt svalna till korrekt temperatur (kontrollera med termometer).
 • Placera råmjölksmätaren i mjölken så den flyter utan kontakt med väggarna.
 • Läs av mot färgskalan.
 • Gör rent råmjölksmätaren noga efter varje användning.

Rekommendationer för att säkerställa god hygienisk kvalitet i råmjölk

 • Samla endast mjölk från kliniskt friska kor och juverdelar. Mjölken får inte heller innehålla blod, vara vattnig eller ha konstig färg.
 • Rengör juver och spenar noga före urmjölkning som ska ske med rena händer (gärna handskar) eller ren mjölkningsutrustning.
 • Förvara mjölken i noggrant rengjorda kärl med lock.
 • Undvik att blanda mjölk från flera kor eftersom detta ökar risken för att mjölken förorenas.
 • Om mjölken inte utfodras inom en till två timmar ska den kylas (4°C) eller frysas.
 • Förvara helst inte mjölken i kylskåp (4°C) längre tid än 24 timmar. Om kylen inte fungerar som den ska eller om alltför stora volymer lagras samtidigt kan bakterietillväxt ske snabbare.
 • Råmjölk kan förvaras i frys upp till ett år.
 • Använd väl rengjord och hel nappflaska/napphink (alternativt sond om kalven inte dricker).

Råd rörande rengöring och desinfektion av sondningsutrustning och nappflaskor

 • För sondning av råmjölk bör man inte använda sond som använts till sjuka kalvar.
 • Det är viktigt att utrustningen är hel. Om materialet blivit repigt försvåras rengöringen. Sådan utrusning bör slängas.
 • Förslag på rengöringsrutin:
  1. Skölj utrustningen noga (tills sköljvattnet är fritt från synliga mjölkrester (ingen grumlighet)) både in- och utvändigt med rinnande ljummet vatten omgående efter användning.
  2. Lägg därefter utrustningen i varmt vatten (använd handskar och så varmt vatten som möjligt) med fettlösande handdiskmedel och diska noga för hand med diskborste eller liknande.
  3. Torka av utsidan med fabriksrent papper.
  4. Lägg därefter i desinfektionsbad (till exempel Virkon (max 10 minuter) eller Desisoft).
  5. Skölj noga in- och utvändigt med rinnande kallt eller ljummet vatten.
  6. Låt torka ordentligt. Kontrollera att det inte finns beläggningar kvar på ytorna. I så fall bör man diska med surt diskmedel.
  7. Förpacka utrustningen i rena plastpåsar och förvara rent. 

Hittade du informationen du sökte på den här sidan?

 • 5 Perfekt, jag hittade svaret på min fråga
 • 4
 • 3
 • 2
 • 1 Nej, inte alls