Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nyheter från SVA

 • Skyddsjagad varg från Södertörn undersökt vid SVA

  2018-01-18 Undersökningar av den varg som avlivades under skyddsjakt på Södertörn är inte längre sekretessbelagd. Ärendet med den obducerade vargen polisanmäldes av SVA med anledning av att vargen...

 • Tydligare fokus och ökat samarbete för säker mat

  2018-01-16 Sveriges myndigheter som arbetar för säker mat och säkert dricksvatten vidareutvecklar det strategiska arbetet. Nya gemensamma mål och prioriteringar för kontrollen inom hela...

 • Bättre grishälsa målet för två nya forskningsprojekt

  2018-01-15 Vilka faktorer styr fattiga människors beteenden för att skydda sina grisar mot sjukdomar i Uganda? Hur kan nya algoritmer bidra till tidig upptäckt av sjukdom i svenska grisstallar? Två...

 • Ny nationell handlingsplan mot antibiotikaresistens

  2018-01-11 Folkhälsomyndigheten och Jordbruksverket har tagit fram en ny handlingsplan mot antibiotikaresistens. Bakom planen står bland andra Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och 24 andra...

 • Skyddsområdet för newcastlesjuka tas bort i Skåne

  2017-12-20 Nu tar Jordbruksverket bort skyddsområdet kring gården i Vellinge kommun som i slutet av november drabbades av newcastlesjuka. Ett övervakningsområde kvarstår vilket innebär något lättar...

 • Centraleuropeisk mygga påträffad i Sverige

  2017-12-18 I slutet av november hittade myggforskare Anders Lindström, Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) övervintrande myggor i en källare i Bohuslän. Det visade sig vara en mygga som norma...

 • Harpestbakterie finns även i harköttet

  2017-12-04 Harpest eller tularemi kan infektera och smitta mellan ett stort antal djurslag, inklusive människa. Gete Hestvik visar i en avhandling vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) och...

 • Newcastlesjuka hos värphöns i Skåne

  2017 -11-24 Fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats på en gård med cirka 26.000 värphöns i Vellinge kommun, Skåne. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA)....

 • Gulbandad vårmygga överraskade myggforskare

  2017-11-23 – Vi konstaterar att resultatet av sommarens myggjakt varit mycket gott! Vi har totalt samlat in 3.265 myggor av 29 arter. Tack vare allmänhetens bidrag har vi gjort nio nya landskapsfyn...

 • Antibiotikaresistens i världen uppmärksammas denna vecka

  2017-11-15 Resistenta bakterier är ett hot mot både människors och djurs hälsa. Under den internationella antibiotikaveckan 13 – 19 november sätter Sverige och många andra länder resistensen i fokus.