Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

Nyheter från SVA

 • Ny kaningulsot smittar fler arter och åldrar

  Utbredningen av en ny typ av kaningulsotsvirus (RHDV2) är stor i Sverige. Det nya viruset smittar dessutom harar och sjukdomen ser likadan ut hos unga och vuxna kaniner. Det visar Aleksija Neimanis...

 • Ny kontrollwebb ska underlätta för företag och myndigheter

  2018-09-13 Det finns en ny webbtjänst som ska underlätta för myndigheter att arbeta effektivt i linje med den nationella kontrollplanen, NKP, för livsmedelskedjan. Genom att arbeta mot gemensamma m...

 • Var uppmärksam om du tar in grovfoder och halm från andra EU-länder

  2018-09-06 Jordbruksverket rekommenderar dig som är djurhållare eller foderföretagare att om möjligt undvika ta in grovfoder och halm från områden där den smittsamma grissjukdomen afrikansk svinpes...

 • Övervakningen av avmagringssjuka (CWD) hos hjortdjur utökas

  2018-09-05 Övervakningen av chronic wasting disease (CWD), avmagringssjuka hos hjortdjur, utökas under hösten. Sedan 2016 har alla vuxna hjortdjur som skickas till SVA för obduktion analyserats för...

 • Jens Mattsson fortsätter som gd på SVA

  2018-08-31 Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) är en myndighet med en lång historia som verkar lite i bakgrunden av systermyndigheterna Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndighe...

 • Kontrollen i livsmedelskedjan måste bli likvärdig

  2018-08-29 Kontrollen i livsmedelskedjan fungerar generellt sett bra i Sverige. Den ger säkra livsmedel, friska djur och sunda växter. Men det finns utrymme för förbättringar, bland annat eftersom...

 • Fästingfynd av ovanligt slag i Sverige

  2018-08-27 I sommar har tre stycken fästingar av arten Hyalomma för första gången påträffats i utvecklat, vuxet stadium i Sverige – utan att värddjuret haft utlandskontakt. I samtliga fall har...

 • Nationellt utbrott av ehec pågår

  2018-08-14 Just nu utreder flera myndigheter ett stort sjukdomsutbrott av tarmbakterien ehec. Den aktuella typen i de flesta fallen är O157:H7 klad 8 och har rapporterats in från flera län, främst...

 • Afrikansk svinpest – risk med foderimport?

  2018-07-19 Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har i samband med torkan fått många frågor om risken för att afrikansk svinpest ska följa med importerat foder till Sverige.

 • Skicka in din fästing till SVA!

  2018-06-07 Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) ber nu om hjälp med att samla in fästingar från Norrland. Fästingen får gärna ha suttit på antingen tama eller vilda djur, eller människa. Alla...