Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt
 
Vår verksamhet

Mer om SVA

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, är en myndighet under Näringsdepartementet och har till uppgift att vara ett veterinärmedicinskt expert- och serviceorgan åt myndigheter och enskilda.

SVA främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom diagnostik, forskning, beredskap och rådgivning.

Läs mer

Aktuellt
 • SVA deltog i regeringsuppdrag om klimatanpassning

  SMHI har under 2014 lett arbetet med att utarbeta ett underlag till regeringsuppdraget för Kontrollstation 2015, för anpassning till ett förändrat...

  Läs mer

 • Lättnader i skyddsnivån för fågelinfluensa

  Risken för att fågelinfluensan ska komma in till Sverige bedöms fortsatt något förhöjd. Men eftersom spridningen i Europa uteblivit beslutar...

  Läs mer

 • Årsredovisningar

  SVA:s årsredovisning för 2014 är klar. Här kan du ladda ned eller beställa den. Ta del av några av årets viktiga händelser. SVA hanterade bland ann...

  Läs mer

Senaste nyheterna

Senaste nytt från SVA

 • 2015-03-02

  Låg förekomst av rävens dvärgbandmask

 

Statsepizootologen kommenterar

Häst infekterad av rots i Tyskland

 
 
 

Resa utomlands med hund