Söksida - SVA
Till startsidan för Statens veterinärmedicinska anstalt

50 träffarborrelia inom Hela sva.se

 1. Filformat
  Pdf
  Filstorlek
  138 kB
  Remiss borrelia anaplasma

  S V A 16428 -6 STATENS VETERINÄRMEDICINSKA ANSTALT - brev. 751 89 ... Borrelia / Anaplasma UppdragID KUNDUPPGIFTER Insändande veterinär/klinik (fakturamottagare) * Kundnr Djurägare (om annan än insändare) Organisationsnr/Personnr/VAT-nr Fakturareferens Djurägare får ta del av analysresultat? JA Kontaktperson Adress Adress ...

 2. Borrelios hos häst

  Det finns inga fastlagda kriterier för ... borrelia hos häst. Att ställa diagnos borrelios genom antikroppstest avråds ifrån då enbart antikroppar, precis som hos människa, inte är ett tecken på sjukdom. Anmälningspliktig: Nej Epizooti: Nej Zoonos: Ja + Ordförklaring Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan ...

 3. Borrelios hos hund

  Infektion hos hund med bakterien Borrelia burgdorferi är vanligt i Sverige, men infektionen orsakar sällan symtom hos hund. Om symtom uppstår är de milda. I de fall behandling ändå bedöms vara av värde för djurets välmående så ses ett mycket snabbt tillfrisknande (en till två dagar). Kronisk sjukdom eller återkommande ...

 4. Analys av borrelios hos hund

  SVA utför analys av Borrelios (orsakas av bakterien Borrelia burgdorferi) med två olika tekniker, serologi och PCR. Foto: Bengt Ekberg/SVA Serologi - För påvisande av antikroppar i serum - Pris 540 kr (exkl. exp.avgift och moms) Parprov, tagna med två till fyra veckors mellanrum - Pris 635 kr (exkl. exp.avgift ...

 5. Borrelios hos katt

  Katter kan visserligen infekteras och utveckla antikroppar mot borrelia-bakterien men klinisk sjukdom till följd av infektionen är inte verifierat hos katt. Anmälningspliktig: Nej Epizooti: Nej Zoonos: Ja + Ordförklaring Anmälningspliktig: Vissa djursjukdomar som kan smitta till djur eller människor är anmälningspliktiga ...

 6. Fästingspridda sjukdomar

  TBE orsakas av olika virus medan Borrelios och Granylocytär anaplasmos (tidigare ehrlichios) orsakas av bakterierna Borrelia respektive Anaplasma phagocytophilum (tidigare Ehrlichia). Fästingburna infektioner är exempel där smittreservoaren huvudsakligen finns i naturen. Anmälningspliktig: Nej Epizooti: Nej Zoonos: Ja ...

 7. Filstorlek
  308 kB
  Djurparksdjur - alla analyser

  Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera listan ... Borrelia burgdorferi, antikroppar IFA. Parprov. Tagna med 2-4 v mellanrum Flera Bakteriologi D113042 615,00 Borrelia burgdorferi, antikroppar IFA Flera Bakteriologi D113000 340,00 Borrelia burgdorferi, IFA. Utökad titrering upp till sluttiter Flera Bakteriologi D113001 ...

 8. Filstorlek
  358 kB
  Vilda djur - alla analyser

  Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera ... Borrelia burgdorferi, antikroppar IFA. Parprov. Tagna med 2-4 v mellanrum Flera Bakteriologi D113042 615,00 Borrelia burgdorferi, antikroppar IFA Flera Bakteriologi D113000 340,00 Borrelia burgdorferi, IFA. Utökad titrering upp till sluttiter Flera Bakteriologi D113001 530,00 ...

 9. Filstorlek
  385 kB
  Häst - alla analyser

  Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera ... Borrelia burgdorferi i kombination med Anaplasma phagocytophilum, IFA Flera Bakteriologi D113063 515,00 Borrelia burgdorferi, antikroppar IFA. Parprov. Tagna med 2-4 v mellanrum Flera Bakteriologi D113042 615,00 Borrelia burgdorferi, antikroppar IFA Flera Bakteriologi D113000 ...

 10. Filstorlek
  338 kB
  Hund - alla analyser

  Klicka på prislistans kolumnrubriker för att sortera ... Borrelia burgdorferi i kombination med Anaplasma phagocytophilum, IFA Flera Bakteriologi D113063 515,00 Borrelia burgdorferi, antikroppar IFA. Parprov. Tagna med 2-4 v mellanrum Flera Bakteriologi D113042 615,00 Borrelia burgdorferi, antikroppar IFA Flera Bakteriologi D113000 ...