Gå direkt till innehåll

Skydda dina fåglar mot fågelinfluensa

Last updated : 0001-01-01

Jordbruksverket har i samarbete med SVA tagit fram information för att uppmärksamma fågelägare på smittläget för fågelinfluensa för att de ska se över sitt smittskydd.

Fågelinfluensasituationen är allvarlig i flera länder i Europa och det finns flera faktorer som gör att riskerna för utbrott i Sverige kan komma att öka. 

- Vi närmar oss en kritisk tid på året när vi haft utbrott i fjäderfäanläggningar både under 2020 och 2021. Det är därför läge att se över smittskyddsrutinerna på fjäderfäanläggningar och åtgärda eventuella svaga punkter, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA. 

Läs mer i pressmeddelande från Jordbruksverket och i SVA:s senaste epidemiologiska lägesbild i länk nedan. 

Malin Grant

Epidemiologist, PhD student

Porträtt av Malin Grant

Photo: Göran Ekeberg/AddLight