Gå direkt till innehåll

Internationellt samarbete

En framgångsfaktor för SVA:s forsknings- och utvecklingsarbete är att det bedrivs på hög internationell nivå och i nära samverkan med både nationella och internationella universitet, forskningsinstitut, organisationer och företag. Detta görs bland annat genom olika former av samarbetsprojekt mellan individuella forskare och forskargrupper men också genom institutsövergripande projekt.

Exempel på internationella projekt

 

Internationella nätverk

Nätverket One Health Sweden

Merparten av människans infektioner orsakas av smittämnen som även infekterar djur, så kallade zoonoser. Trots detta har vetenskapen historiskt varit uppdelad i olika fält beroende på om smittämnet återfinns hos människa, tamdjur eller vilda djur och deras miljö. Nätverket One Health Sweden bygger broar mellan kunskapsområden utifrån konceptet "en värld – en hälsa".

Sidan granskades senast : 2024-02-21