Gå direkt till innehåll

Grovfoderkvalitet

Grovfoder bör inspekteras noga innan utfodring och endast användas om det har en "normal" lukt, färg och struktur. Hö ska lukta friskt, inte damma och ha en torr struktur. Inplastat vallfoder ska lukta friskt, men det finns en normal variation utan att det behöver vara något hygieniskt fel. Ensilage som är brunare och blötare luktar mer syrligt än hösilage som är torrare. Foder med synliga tecken på inblandning av jord, gödsel, gammal förna eller kadaver kan orsaka allvarliga hälsoproblem.  

Feljäsning 

Om inplastat vallfoder luktar ammoniak och/eller smörsyra är det ett tydligt tecken på feljäsning vilket innebär dålig kvalitet.  

Vita prickar 

Vita prickar kan vara jästsvamp, mögelsvamp eller något annat. Jästsvamp anses inte sjukdomsframkallande men kan indikera en nedsatt hygienisk kvalitet, förbrukar näring och kan orsaka varmgång. Inplastat vallfoder som har sparsam, ytlig växt av jästsvamp (ofta vit, luktar jäst) kan användas om denna del av fodret kasseras och resten av balen ser fin ut. Jästen tyder dock på att balen inte har varit riktigt tät och fodret kan ha försämrad hållbarhet. Mögelsvamp å andra sidan kan utveckla mykotoxiner som är farliga. En och samma svampart kan ha olika färg och utseende beroende på vilket substrat den växer på. För att med säkerhet avgöra vilken typ av svamp det är krävs en mikrobiologisk undersökning.   

Mögel

Foder med synligt mögel på skall aldrig utfodras. Mögelsvampar kan vara skadliga på flera sätt. Arten är avgörande. Mögelsporer irriterar luftvägarna och kan vara allergiframkallande. Mögelsvampar kan ge infektioner i främst luftvägar, till exempel apergillos. Nedsatta individer är särskilt känsliga. Flera av mykotoxinerna orsakar nedsatt immunförsvar så att djuren lättare drabbas av infektion. Vid högre halter ses till exempel nedsatt tillväxt och fruktsamhetsstörningar. Akut förgiftning med organskador och dödsfall är mycket ovanligt men kan förekomma.  

Jordinblandning eller kadaver(delar)  

Foder som bär synliga tecken på inblandning av jord, gödsel eller gammal förna kan innehålla patogena bakterier som kan tillväxa. Det är allvarliga tecken på nedsatt kvalitet. Samma sak gäller om man hittar hela eller delar av döda djur (sork, hare, orm, rådjurskid…) i inplastat vallfoder. Allra farligast är bakterien Clostridium botulinum, eftersom den kan producera det dödliga giftet botulin som orsakar botulism. För att sporformen ska övergå till bakterier som kan bilda botulin krävs syrefri miljö samt inte för lågt pH. Sniglar har inte negativ påverkan på ensilagekvalitet, det vill säga ger inte högre halter av mögel eller skadliga bakterier.  

Öppnad plastad storbal 

Konservering av grovfoder i plastade storbalar bygger på att plasten kring balen skapar en syrefri miljö. När balen öppnas påverkas denna miljö och sannolikheten för tillväxt av eventuellt förekommande skadliga mikroorganismer (bakterier och mögelsvampar) ökar. Det är därför rekommenderat att inte ha en bal öppen för länge och anger att en öppnad bal ”håller” 5-6 dagar. Hur länge beror dock på faktorer som omgivande temperatur och fodrets kvalitet. Det betyder att ett tillvägagångssätt som fungerar på vintern med en bal med bra hygienisk kvalitet kanske inte är lämpligt när det blir varmare ute och det är en bal med sämre hygienisk kvalitet.

Balar som öppnas bör kläs av helt, annars är det stor risk för kondensbildning innanför plasten. Skydda fodret i öppnade balar mot nederbörd genom att förvara fodret under tak eller genom att använda ensilageplasten som skydd ovanpå balen. Om fodret blir uppblött riskerar den hygieniska kvaliteten att försämras och hållbarheten förkortas.

Senast uppdaterad : 2021-02-02