Gå direkt till innehåll

Motverka smittspridning vid epizootimisstanke

Beroende på vilken sjukdom som du misstänker ska olika åtgärder vidtas för att förhindra att smitta sprids. Nedan följer generella råd.

Som djurägare har du skyldighet att göra vad du kan för att undvika smittspridning vid misstanke om epizootisjukdom. Veterinär eller Jordbruksverket kan besluta om restriktioner som du som djurägare ska följa.

Generella råd

  • Grunden i att förhindra smittspridning är att undvika kontakter mellan de sjuka djuren och andra djur. Det gäller både direkt kontakt (det vill säga djur till djur) och indirekt kontakt genom att djur kommer i kontakt med till exempel gödsel från de sjuka djuren.
  • Om det gäller en gård eller stall. Inga djur eller djurprodukter får lämna gården. Det vill säga djur får inte säljas eller skickas till slakt och mjölk, ägg eller gödsel ska inte lämna gården.
  • Om de sjuka djuren befinner sig på bete eller i rasthagar kan det vara bra att ta in djuren. Men, om djuren varit ute en längre tid och inte varit i kontakt med djur som finns inne i stallet kan det istället vara bättre att låta djuren som är i hagen vara kvar ute så att de inte smittar djuren i stallet. Här behövs en veterinär bedömning av situationen.
  • Besökare ska inte släppas in i stallarna.
  • Djurägare och anställda på gården ska inte besöka andra gårdar.
  • Byt eller rengör kläder och skor som använts nära djuren eller i stallarna innan ni lämnar gården.
  • Sjuka sällskapsdjur ska isoleras och inte släppas lösa eller rastas i närheten av andra djur.
  • Veterinär har kunskap om det aktuella smittämnet och hur det sprids och kan besluta mer precisa förhållningsorder. Jordbruksverket kan också besluta om förhållningsorder. Det är viktigt att dessa förhållningsorder följs.
Sidan granskades senast : 2023-06-21