Gå direkt till innehåll

Motverka smittspridning vid epizootimisstanke

Beroende på vilken sjukdom som du misstänker ska olika åtgärder vidtas för att förhindra att smitta sprids.

Generella råd

  • Generellt för att förhindra eventuell smittspridning ska till exempel sjuka djur tas in från betes- eller rasthagar.
  • Besökare ska inte släppas in i stallarna.
  • Inga djur eller djurprodukter får lämna gården. Det vill säga djur får inte skickas till slakt och mjölk får inte lämna gården förrän veterinären undersökt de sjuka djuren.
  • Sjuka sällskapsdjur ska isoleras och inte släppas lösa eller rastas i närheten av andra djur, innan de undersökts av veterinär.
Senast uppdaterad : 2019-11-27