Gå direkt till innehåll

GIS-verktyg med karta för att bedöma risker för spridning av afrikansk svinpest (ASF)

Att bedöma risken för att en sjukdom introduceras till ett område kan vara utmanande. Det kräver förståelse av komplexa samband mellan miljömässiga, ekologiska och demografiska variabler. SVA har utvecklat ett webbaserat verktyg för att bedöma risker för introduktion av afrikansk svinpest (ASF) till svenska vildsvin. I verktyget kan användaren bygga olika scenarier med ett antal olika variabler, för att skapa en samlad bedömning.

Skärmbild av verktyget som ger stöd för bedömning av risk för att afrikansk svinpest sprids till olika geografiska områden.
GIS-verktyget kan användas för att bedöma risken för att afrikansk svinpest (ASF) sprids till olika geografiska områden. Verktyget gör att användaren kan bygga scenarier med komplexa variabler utan att använda speciell programvara. Bild: sva.se

Insamling och analys av relevant data

För att effektivt bedöma risken för sjukdomsintroduktion behövs en förståelse av samband mellan miljömässiga, ekologiska och demografiska variabler. Det är dessutom en utmaning att samla in relevant data som finns i olika format, bearbeta den insamlade informationen och slutligen analysera den med hjälp av lämplig programvara. Dessa svårigheter kan förhindra beslutsfattare från att fatta evidensbaserade beslut genom dataanalys i en riskhanteringssituation.

Webbaserat verktyg för experiment med olika scenarier

För att möta dessa utmaningar har vi utvecklat ett webbaserat verktyg att bedöma den geografiska risken för introduktion av afrikansk svinpest (ASF) till svenska vildsvin och presentera resultaten grafiskt. Verktyget innehåller data om relevanta riskfaktorer som påverkar introduktionen av ASF, baserat på data med en upplösning på tio kvadratkilometer över hela Sverige. Användare kan beräkna ett riskindex direkt i verktyget utan att behöva använda en separat programvara. Dessutom, med tanke på att den relativa betydelsen av riskfaktorer kan variera beroende på användarens expertis, gör verktyget det möjligt för användare att experimentera med olika scenarier genom att fritt justera riskfaktorernas vikter.

SVA-forskning till grund för utvecklingsprojektet

Detta verktyg har utvecklats inom ett forskningsprojekt finansierat av Formas. Projektet fokuserar på att

  1. utveckla ett verktyg för att automatiskt samla in data om riskfaktorer som påverkar introduktionen och spridningen av ASF, såsom vildsvinspopulationer och rörelser, miljö-, klimat- och människorelaterade aktivitetsdata;
  2. ta fram riskkartor för introduktion av ASF; och
  3. utveckla ett webbaserat verktyg för att utvärdera den spatiotemporala risken förknippad med ASF-introduktion i den svenska vildsvinspopulationen.
Sidan granskades senast : 2024-03-14