Gå direkt till innehåll

Om övervakningen av afrikansk svinpest (ASF)

Erfarenheter från de länder i Europa som drabbats under det pågående utbrottet visar att tidig upptäckt av en eventuell introduktion av smittan är en förutsättning för att kunna begränsa smittspridningen, kontrollera sjukdomen, och på sikt utrota den.

I de flesta av dessa länder har smittan först introducerats i vidsvinsstammen och i de fall även tamgrisbesättningar drabbats så har detta skett först senare. Det är därför extremt angeläget att du rapporterar in iakttagelser av sjuka eller döda vildsvin till SVA.

Övervakningen är beroende av att rapporter om döda eller sjuka vildsvin från allmänhet, markägare, jägare, eftersöksjägare, viltkasserare och vilthanteringsanläggningar. På kartan kan du se hur många vildsvin vi undersökt för ASF på SVA. Se Skicka in prover och djurkroppar för instruktioner om provtagning och inskickande av prov.

Afrikansk svinpest lyder under epizootilagen. Om man misstänker att tamgrisar drabbats av sjukdomen måste man genast tillkalla veterinär. Till dess att en veterinär tar sig an fallet måste man själv göra allt man kan för att förhindra smittspridning. Man måste se till att inga andra grisar utsätts för direkt eller indirekt kontakt med smittade djur. Misstänkt smittade tamgrisar får absolut inte flyttas från den besättning eller det stall där de befinner sig.

Så här håller vi afrikansk svinpest borta

Karta övervakning afrikansk svinpest

Sidan granskades senast : 2022-09-02