Gå direkt till innehåll

EU-övervakning CWD 2018-2021

Under åren 2018–2020 genomfördes en övervakning av CWD som beslutats av EU. Sverige beslutade att förlänga övervakningen och därmed fortsätta övervaka på samma sätt även under år 2021. Utöver viltlevande hjortdjur (älg, kronhjort och rådjur) undersöktes också hägnad kronhjort och ren.

Sammanlagt skulle 6 000 prover tas, fördelat på 500 från hägnad kronhjort och 2 750 vardera från frilevande vilt respektive ren. Prover på vilt togs geografiskt fördelat över hela landet. Antalet prov per område anpassades utifrån populationernas storlek samt risk för CWD. Prover på ren begärdes in från samtliga samebyar och prover på hägnad kronhjort från samtliga kronhjortshägn i landet.

Den av EU beslutade övervakningsinsatsen av CWD är nu avslutad. Provtagning av sjuka djur fortsätter dock och djur som har symtom på CWD ska även fortsättningsvis rapporteras och provtas.

Följ övervakningen i tabeller:

Sidan granskades senast : 2024-02-05