Gå direkt till innehåll

EU-övervakning CWD 2018-2021

Under åren 2018-2020 genomfördes en övervakning av CWD som beslutats av EU. Sverige har beslutat att förlänga övervakningen och därmed fortsätta övervaka på samma sätt även under år 2021. Utöver viltlevande hjortdjur (älg, kronhjort och rådjur) undersöks också hägnad kronhjort och ren.

Sammanlagt ska 6000 prover tas, fördelat på 500 från hägnad kronhjort och 2750 vardera från frilevande vilt respektive ren. Prover på vilt tas geografiskt fördelat över hela landet. Antalet prov per område har anpassats utifrån populationernas storlek samt risk för CWD. Prover på ren tas i samtliga samebyar och prover på hägnad kronhjort tas i samtliga kronhjortshägn i landet.

Följ övervakningen i tabeller:

Sidan granskades senast : 2020-12-20