Gå direkt till innehåll

Sjukdomsrapporter: om SVA:s övervakning

Varje år släpper SVA en omfattande rapport om sjukdomsövervakningen av djur och människor i Sverige: Surveillance of infectious diseases in animals and humans. SVA gör rapporten tillsammans med Jordbruksverket, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Denna årliga övervakningsrapport är viktig eftersom den bidrar till den internationella lägesbilden och förståelse för Sveriges förutsättningar och situationen beträffande djursjukdomar och zoonoser.

I nuläget finns rapporterna endast tillgängliga på engelska.
Varje rapport presenteras i pdf-format.

Publicerade sjukdomsrapporter
Sjukdomsrapporten, 2022 
Sjukdomsrapporten, 2021
Sjukdomsrapporten, 2020
Sjukdomsrapporten, 2019
Sjukdomsrapporten, 2018
Sjukdomsrapporten, 2017
Sjukdomsrapporten, 2016
Sjukdomsrapporten, 2015
Sjukdomsrapporten, 2014
Sjukdomsrapporten, 2013
Sjukdomsrapporten, 2012
Sjukdomsrapporten, 2011
Sjukdomsrapporten, 2010
Sjukdomsrapporten, 2009
Sjukdomsrapporten, 2008
Sjukdomsrapporten, 2007
Sjukdomsrapporten, 2006