Gå direkt till innehåll

Sjukdomsrapporter: om SVA:s övervakning

Varje år publicerar SVA en omfattande rapport om övervakningen av smittsamma sjukdomar hos djur och människor i Sverige: Surveillance of infectious diseases in animals and humans in Sweden. Rapporten produceras i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och Jordbruksverket men även andra organisationer och universitet är med och bidrar.

Rapporten beskriver sjukdomsläget hos djur och människor i Sverige och når målgrupper såväl nationellt som internationellt.

I nuläget finns rapporterna endast tillgängliga på engelska.
Varje rapport presenteras i pdf-format.

Publicerade sjukdomsrapporter
Sjukdomsrapporten, 2022 
Sjukdomsrapporten, 2021
Sjukdomsrapporten, 2020
Sjukdomsrapporten, 2019
Sjukdomsrapporten, 2018
Sjukdomsrapporten, 2017
Sjukdomsrapporten, 2016
Sjukdomsrapporten, 2015
Sjukdomsrapporten, 2014
Sjukdomsrapporten, 2013
Sjukdomsrapporten, 2012
Sjukdomsrapporten, 2011
Sjukdomsrapporten, 2010
Sjukdomsrapporten, 2009
Sjukdomsrapporten, 2008
Sjukdomsrapporten, 2007
Sjukdomsrapporten, 2006