Gå direkt till innehåll

Sjukdomsrapporter: om SVA:s övervakning

Varje år har SVA publicerat en omfattande rapport om övervakningen av smittsamma sjukdomar hos djur och människor i Sverige: Surveillance of infectious diseases in animals and humans in Sweden. Numera publiceras den på svenska. Rapporten produceras i samarbete med Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket och Jordbruksverket men även andra organisationer och universitet är med och bidrar.