Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Huvudsökande Staffan svärd

Uppsala universitet

Finansiär

Formas

Start/avslut

2017 - 2019

Detektion och kontroll av parasitifektioner i odlad fisk

Detta projekt är ett samarbetsprojekt med Uppsala Universitet, Institutionen för cell-och molekylärbiologi, där professor Staffan Svärd är huvudsökande till projektet. Vid SVA arbetar Anders Alfjorden i projektet.

Infektioner är välkända problem i fiskodling, orsakade av virus, bakterier och parasiter. Spironucleus salmonicida är en parasitisk mikrob känd för att orsaka allvarliga systemiska infektioner, spironukleos, i odlade laxfiskar. Behandling är för tillfället inte möjlig, vilket gör identifiering av måltavlor för diagnostik, läkemedel och vaccin viktiga, så att spridning av parasiten kan begränsas. I detta projekt kommer vi att börja med en detaljerad beskrivning av parasit- och värdsvar under S. salmonicida infektion av levande laxfisk, med hjälp av experimentella infektioner. Detta kommer att kompletteras med studier av genuttryck under värd-parasit interaktioner in vitro. Kombinationen av in vivo och in vitro-studier kommer att identifiera viktiga värd- (immunsvar) och parasitfaktorer (virulensfaktorer) under S. salmonicida infektioner. Detta kan användas för att identifiera transmissionsvägar och potentiella måltavlor för utveckling av läkemedel, vaccin och diagnostiska metoder. Vi kommer också att identifiera och karaktärisera Spironucleus-parasiter som infekterar vilda fiskar. Det kommer att vara betydande för differentialdiagnostik och för att visa hur viktig spironukleos är i naturen.

Projektet kommer att vara viktigt för utveckling av vattenbruket i Sverige och i resten av världen. Det kommer också att generera unik inblick i viktiga komponenter i fiskens immunsystem och vi kommer att skapa en tvärvetenskaplig plattform för vidare studier av fiskinfektioner i Sverige.

Senast uppdaterad : 2020-01-02