Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

Huvudsökande Staffan Svärd

Uppsala Universitet

Finansiär

Formas

Start/avslut

2014 - 2016

Infektionsbiologi i fisk: studier av Spironucleus infektioner i laxfiskar

Detta är ett samarbetsprojekt mella Uppsala universitet, Institutionen för Cell- och molekylärbiologi och SVA med Professor Staffan Svärd som huvudsökande.

Den snabbast växande livsmedelssektorn i världen är vattenbruk, med lax och karp som de två viktigaste fiskarterna använda i fiskodling. Infektioner är välkända problem i fiskodling, orsakade av virus, bakterier och parasiter. Spironucleus salmonicida är en parasitisk, eukaryot mikrob känd för att orsaka allvarliga systemiska infektioner, spironucleosis, i odlade laxfiskar. Behandling är inte möjlig, vilket gör studier av diagnostik och behandlingsmåltavlor viktiga, så att spridning av parasiten kan begränsas. Vi kommer att använda en infektionsbiologisk approach för att identifiera virulensgener i S. salmonicida och för att förstå värd-patogen interaktioner under parasitinfektioner av laxfiskar. Vi kommer sekvensera genomet hos S. salmonicida och
andra Spironucleus arter som infekterar fisk. Den genomiska informationen kommer att användas för studier av förändringar genuttryck i värdceller och parasiter under tidiga stadier av S. salmonicida infektion i odlade fiskceller. Detta kommer att kompletteras med undersökningar i levande lax och zebrafiskar. Projektet kommer att generera verktyg för att följa spironucleosis i vild och odlad fisk och det kommer att identifiera mål för behandling. Detta kommer att vara viktigt för utveckling av vattenbruket i Sverige och i resten av världen. Det kommer också att generera unik inblick i viktiga komponenter i fiskens immunsystem och vi kommer att skapa en tvärvetenskaplig plattform för studier av fiskinfektioner i Sverige.

Senast uppdaterad : 2015-01-20