Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Huvudman

SVA

Samarbetspartners

ANSES

Ages

Sciensano

VRI

Bfr

FLI

INIA

UCM

APHA

UoS

ISS

IZSAM

IZSLER

RIVM

WBVR

NVI

PIWET

INIAV

INSA

Finansiär

EU

Start/avslut

2021 - 2023

Samordning av SARS-CoV2 forskning och beredskap (COVRIN)

Foto: iStock

Infektionssjukdomen COVID-19 orsakas av ett coronavirus, betecknat SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome CoronaVirus 2). Detta virus identifierades först i december 2019 i Wuhan, Kina, och har sedan dess spridit sig snabbt och utvecklats till en fullskalig pandemi med i modern tid oöverträffad samhällelig och ekonomisk inverkan. Det råder allmän enighet om att viruset har förts över till människa från något djur, en s.k. zoonos, även om transmissionskedjans detaljer är ännu är okända. Därför har Europeiska unionens One Health European Joint Programme (OHEJP) på uppdrag av sina partnerorganisationer beslutat att gå samman för att bekämpa COVID-19 och höja beredskapen för framtida zoonotiska coronavirusutbrott. Huvudfokus för detta OHEJP-initiativ kommer att vara att förstärka samarbete och integration av forskningsaktiviteter om SARS-CoV-2 bland partnerländerna.

Projektet har två huvudsakliga operativa mål. Det första är att identifiera de zoonotiska mekanismerna som lett till uppkomsten av COVID-19 samt vilka faktorer som ligger bakom den effektiva spridningen av SARS-CoV-2 i humanpopulationen. Det andra målet är att generera data som möjliggör konstruktionen av prediktiva modeller för riskbedömning av SARS-CoV-2 i olika relevanta scenarier.

Förutom ett arbetspaket om samordning och kommunikation, inklusive aktiviteter för växelverkan med avnämare och för att undvika överlappningar med andra projekt, har fyra integrerade arbetspaket för forskning: i) detektion av SARS-CoV-2 bland djurarter och i miljön; ii) genetisk och biologisk karaktärisering av SARS-CoV2; iii) övervakning och riskbedömning av SARS-CoV-2 med fokus på gränssnittet djur-människa; iv) förbättrad beredskap inför framtida utbrott av liknade art.

Det övergripande målet, som anknyter till strategin OHEJP, är alltså att generera och dela data från integrerade forskningsaktiviteter om virus-värdinteraktioner, virusevolution och drivkrafter för introduktion av coronavirus. Samt att skapa ett förbättrat underlag för riskbedömningar och riskmodelleringar och på så sätt öka beredskapen för framtida coronavirusutbrott.

Senast uppdaterad : 2021-11-22