Gå direkt till innehåll

Anna, forskare

SVA-forskaren Anna Omazic.
Annas forskning har bland annat stort fokus på zoonoser, One Health och medborgarforskning. Foto: Oloph Demker/SVA

 

Berätta vad du gör på SVA!

Min forskning är inriktad på hur förändringar i miljö och klimat kan påverka spridningen av sjukdomar till djur och människor, som fästingburna sjukdomar. Det är stort fokus på zoonoser, One Health och medborgarforskning. Det sistnämnda innebär att vi tar hjälp av allmänheten för att exempelvis samla in fästingar i ett visst område, som hjälper oss att förstå hur olika arters utbredning ser ut och vilka smittämnen de bär på. En annan del av min forskning handlar om infektionssjukdomar och utfodringsrelaterade sjukdomar hos renar. Jag har också en hel del myndighetsuppgifter som att delta i arbetet med den nationella övervakningsplanen och skriva rapporter.

Vad står du inför för utmaningar just nu?

Att blir klar med ”Rapportera fästing” – ett nytt webbverktyg för att studera vilka arter av fästingar vi har i Sverige och var i landet de finns. Verktyget används också för att upptäcka nya arter som vi idag inte har i Sverige, som till exempel flyttfågelfästingen (Hyalomma marginatum) som kan bära med sig smittämnen som vi inte har i Sverige idag. Verktyget ska lanseras inför årets fästingsäsong och kommer att finnas tillgängligt för allmänheten inom kort. I framtiden kommer verktyget bli AI-baserat, vilket blir en positiv utveckling för att kunna hantera stora mängder data och snabbt kunna ge lägesbilder till allmänheten.

Hur skulle du beskriva SVA som arbetsplats?

Jag trivs jättebra, alla är öppna för nya samarbeten och det är en trevlig arbetsplats. Jag jobbar med kollegor från alla våra avdelningar på SVA, här finns många experter inom olika områden. Jag arbetar oftast tillsammans i olika forskningsteam vilket jag tycker är motiverande och utvecklande. Det är ett varierande arbete att både få möjlighet att forska och att få vara delaktig i olika myndighetsuppgifter.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Att få samverka med andra kollegor och forskare på SVA och på andra universitet och organisationer i Sverige och utomlands, och att få bedriva forskning. Jag har turen att bedriva forskning som har ett stort intresse för allmänheten och flera yrkesgrupper inom samhället och vi gör vårt bästa för att snabbt kommunicera resultaten till dem som behöver dem.

En fästing läggs i ett provrör på SVA:s labb.
Fästing inskickad av allmänheten under insamlingen i Norrland 2018. Foto: Annika Karlsson/SVA
Sidan granskades senast : 2023-05-04