Gå direkt till innehåll

SVA som arbetsplats

Vår vision är att skapa en alltigenom bra arbetsplats där det går att prestera goda resultat och att utvecklas.  

Vår verksamhet är placerad på Ultunaområdet i Uppsala. Bland våra cirka 380 medarbetare finns det stor spridning i kompetens och arbetsuppgifter men det gemensamma målet är att kunna bidra till ett hållbart samhälle. Några av de yrkesgrupper som finns hos oss är biomedicinska analytiker, veterinärer, kemister och biologer.

God arbetsmiljö

Vår arbetsmiljö ska vara säker och stimulerande samtidigt som den ska förebygga skador och värna om hälsa, trivsel och engagemang. Vi har certifierat vårt arbetsmiljöarbete enligt standarden ISO 45001 och vi jobbar systematiskt med att utveckla vår arbetsmiljö.

Likabehandling

På SVA ska det råda en jämställd kultur. Vi har ett inkluderande synsätt och tillvaratar personalens kompetens och olikheter. Att vara sig själv ska kännas naturligt och tryggt. Vi respekterar varandra som vi är, för det vi kan och det vi gör.

Krigsplacering

Som beredskapsmyndighet är SVA en del av det civila försvaret. Vid höjd beredskap får krigsplacerade medarbetare utföra arbete samma arbetsuppgifter som till vardags eller med ett utökat kompetensområde.

Sidan granskades senast : 2022-09-19