Gå direkt till innehåll

Lediga jobb

SVA är en myndighet som har en intressant blandning av samhällsuppgifter, uppdragsverksamhet och forskning. Sammanlagt är vi cirka 350 anställda som alla arbetar i Uppsala. 

Statsepizootolog och professor

Avdelningen för epidemiologi och sjukdomskontroll Sista ansökningsdatum :2020-02-28

SVA är en riskvärderande myndighet och beredskapsmyndighet. SVA har till uppgift att utforma en nationell övervakningsplan för epizootiska sjukdomar och zoonoser, vilken...

Ekonom med inriktning mot forskningsprojekt

Avdelningen för verksamhetsstöd Sista ansökningsdatum :2020-02-28

Ekonomiavdelningen arbetar centralt med ekonomifrågor och ansvarar för myndighetens samlade ekonomihantering från löpande bokföring till bokslut och rapportering. Vi är ett team...

Forskare till ämnesområdet miljö, klimatförändring och infektionssjukdomar

Avdelningen för kemi, miljö och fodersäkerhet Sista ansökningsdatum :2020-02-24

Sektionen för miljö och fodersäkerhet (SMF) arbetar i olika forskningsprojekt, utför myndighets- och konsultuppdrag samt ger råd. SMF arbetar med smittspridning till djur via...

Intresseansökan för tjänst

Här kan du skicka in en generell intresseansökan. När du skickar in dina uppgifter sparas de i kandidatbasen och kan sökas fram i samband med framtida rekryteringar. Du kan när...