Gå direkt till innehåll

SVA:s insynsråd

SVA är en enrådsmyndighet. Det innebär att myndigheten leds av en generaldirektör som inför regeringen ensam bär ansvaret för myndighetens verksamhet. Denna ledningsform väljs i de fall det finns behov av en stark och mer direkt styrning av myndigheter och när politiska beslut måste genomföras utan fördröjning. Generaldirektören har stöd av ett insynsråd.

 

Insynsrådets uppgift är att utöva insyn och att ge myndighetschefen råd. Insynsrådet har inga beslutsbefogenheter. Rådet ska tillgodose behovet av en demokratisk insyn och medborgerligt inflytande. Generaldirektören är ordförande i insynsrådet och håller rådet informerat om myndighetens verksamhet. 

SVA:s insynsråd

Ann Lindberg

Ordförande, generaldirektör SVA

Anna Forslid

Veterinär

LRF

Anders Tegnell

Folkhälsomyndigheten

Betty Malmberg

Riksdagsledamot (M)

Sveriges riksdag

Dag Rogne

Politiker (c)

Säffle Kommun

Dag Rogne

Elisabeth Falkhaven

Riksdagsledamot (MP)

Sveriges riksdag

Hans Agné

VD

Svenska Köttföretagen AB

Ulf Sonesson

Forskningschef

RISE