Gå direkt till innehåll

Verksamhet

Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, främjar djurs och människors hälsa, svensk djurhållning och vår miljö genom beredskap, diagnostik, forskning och rådgivning. Här finns en ständig beredskap för att snabbt kunna hantera utbrott av smittsamma djursjukdomar för att begränsa sjukdom och lidande hos djur och människor.

Vi följer och utvärderar riskerna för spridning av smittsamma djursjukdomar, mellan djur och från djur till människa och miljö. Vi arbetar också aktivt för att genom god djurhälsa minska behovet av antibiotika och på så sätt minska risken för antibiotikaresistens. Genom att vara en positiv kraft för djurhälsa och djurvälfärd bidrar SVA till ett hållbart samhälle och de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

I hela vår verksamhet delar vi en vision: att friska djur ger trygga människor.

Fördjupande film för dig som vill bekanta dig med SVA.

Sidan granskades senast : 2023-10-11