Gå direkt till innehåll

Diagnostik och analysverksamhet

SVA är Sveriges enda heltäckande veterinärmedicinska labb. Vi utför cirka 420 000 analyser varje år. Vi har en mycket bred verksamhet med expertis inom virologi, parasitologi, bakteriologi, patologi, kemi och foder.

Vi tar ett samhällsansvar med fokus på våra kunder. En stor del av de prover som skickas in till oss sparas och återanvänds, med uppdragsgivarens medgivande, inom forskning och som underlag för statistik.

SVA är Sveriges största veterinärmedicinska laboratorium och det enda laboratoriet i Sverige med fullständig patologisk verksamhet. Här finns utrustning och kunnande för obduktion och mikroskopiska vävnadsundersökningar.

SVA tillhandahåller tjänster inom veterinärmedicinsk forensik och utför analyser på fodermaterial. Antibiotikaresistens och de flesta smittor och substanser som kan orsaka sjukdomar hos djur kan diagnostiseras.

Säkerhetslaboratorier för veterinärmedicinska behov

Det finns säkerhetslaboratorier för diagnostik av särskilt farliga smittämnen, till exempel fågelinfluensa och mjältbrand. Dessa är de enda säkerhetslaboratorierna i Sverige för veterinärmedicinska behov. I avtalade samarbeten har SVA säkrat rätten att ställa om analysvolymen för myndighetsrelaterade uppdrag vid akuta sjukdomsutbrott.

Ackrediterade analyser

Ett hundratal analyser är ackrediterade av Swedac, vilket innebär en kvalitetssäkring. Uppdraget som nationellt referenslaboratorium, NRL, omfattar ett trettiotal olika sjukdomar, smittämnen och substanser. SVA är också EU:s referenslaboratorium, EURL, för campylobacter, ett uppdrag som kräver att SVA:s diagnostik uppfyller särskilt högt ställda krav på kompetens och kvalitet.

Expertutlåtanden

SVA:s experter bistår ofta med råd och utlåtanden i samband med de diagnostiska uppdragen, både för prover från djur och från foder. Det kan röra sig om stöd för att välja undersökningsmetod, hjälp att tolka analyssvar och stöd för beslut om behandling eller förebyggande åtgärder.

Senast uppdaterad : 2019-09-17