Gå direkt till innehåll

Forskning och utveckling

SVA:s satsning på forskning och ökad vetenskaplig specialistkompetens är grunden för en effektiv beredskap för bekämpning av smittsamma infektionssjukdomar.

SVA bedriver så kallad tillämpad forskning där den forskning som utförs ger en kunskapsbas för att förbättra och utveckla nya och effektivare metoder för diagnostik och sjukdomsbekämpning och för att försäkra oss om en bättre förståelse av mekanismerna av förekomst och spridning av sjukdomar.

Sidan granskades senast : 2020-09-30