Gå direkt till innehåll

SVA:s kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete

SVA är en statlig myndighet med uppdrag att arbeta för friska djur – trygga människor. Detta arbete ska utföras med kundnytta som ledstjärna och så effektivt och miljömässigt hållbart som möjligt.

Kvalitet – en självklarhet på SVA

För SVA är arbete med kvalitets- och effektiva ledningssystem en självklarhet.

Kvalitetsnivån upprätthålls och vidareutvecklas ständigt. Oberoende granskningar av våra kvalitetssystem görs regelbundet av Swedac, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, och Bureau Veritas. Vissa av våra tjänster är dessutom kvalitetssäkrade enligt OECD:s gällande GLP-principer och GDP-riktlinjer. SVA har partihandelstillstånd för veterinära vacciner och licensvacciner.

Certifiering

SVA:s integrerade ledningssystem, Verksamhetssystemet, är SVA:s styrningsverktyg för att säkerställa kundorientering, effektivitet och rätt kvalitet. Genom att arbeta systematiskt och processorienterat, med mål och resultatstyrning, skapas grund för ständig förbättring. Hela verksamheten omfattas av verksamhetssystemet som är uppbyggt och certifierat enligt kraven i ISO 9001:2015 (kvalitet), ISO 14001:2015 (miljö) och ISO 45001:2018 (arbetsmiljö). Se dokument längre ner. 

SVA:s certifieringar inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Ackreditering

Du får pålitliga provsvar och laboratorieprodukter från SVA. Omkring 100 analysmetoder är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025:2017, den europeiska kvalitetsstandarden för analyslaboratorier.

För förtydligande och specificering av vilka analysmetoder som är ackrediterade, se Ackrediteringens omfattning nedan.