Gå direkt till innehåll

Antibiotika för exotiska idisslare

Antimikrobiella medel är viktiga läkemedel i veterinärernas arsenal. I Sverige får de användas till djur endast efter en veterinärs ordination. Användningen styrs av ett regelverk som bland annat syftar till att förhindra att livsmedel från djur innehåller läkemedelsrester. Föreskrivande myndigheter i olika led är Läkemedelsverket, Jordbruksverket och Livsmedelsverket.

Vi vet väldigt lite om hur antibiotika används till våra exotiska idisslare, men några indikationer skulle kunna vara smittsamma diarréer och lunginflammationer hos unga djur samt juverinflammationer hos vuxna mjölkproducerande djur. Statistik om antibiotikaanvändning till djur i Sverige redovisas i Svarm-rapporterna och rapporter från Jordbruksverket.

Vad är antibiotika

Antibiotika är en stor grupp viktiga läkemedel, som ibland räddar liv. Antibiotika används för att behandla bakteriesjukdomar hos människor och djur. Läkemedlen verkar genom att störa viktiga funktioner hos bakterierna, eller döda dem.

Många antibiotika har ursprungligen utvunnits från mikroorganismer som förekommer naturligt, som svampar och bakterier. Penicillin, tetracyklin och streptomycin är exempel på sådana antibiotika. Idag används oftast uttrycket antibiotika även för syntetiska medel, som till exempel sulfa och kinoloner, som verkar på liknande sätt. I mer formell vetenskaplig text används uttrycket antimikrobiella medel för naturliga antibiotika och syntetiska medel.

Bakterierna kan anpassa sig och bli motståndskraftiga (resistenta) mot antibiotika. Användning av antibiotika gynnar resistenta bakterier, vilket från evolutionssynpunkt innebär ett selektionstryck. Resistenta bakterier uppförökas och sprids i ett kretslopp mellan människor, djur och miljö. Resultatet är att mirakelmedlen gradvis förlorar sin effekt. Konsekvensen är att det blir svårare att behandla sjukdomar.

Antibiotikaresistens

Antibiotikaresistens är ett internationellt problem med effekter på både människors och djurs hälsa. Situationen i en region påverkas av hur mycket antibiotika som används i olika populationer, men också av faktorer som påverkar smittspridning, som hygien, djurtäthet och transporter av djur. Resistenta bakterier sprids mellan olika djurslag och mellan djur och människa, dessutom överförs resistensgener mellan olika bakteriearter. Spridningen kan ske vid direktkontakt, eller indirekt via livsmedel. Genom handel med djur och djurprodukter, och genom människors resande, sprids antibiotikaresistens mellan regioner. Detta påverkar läget i Sverige.

Sidan granskades senast : 2023-08-25