Gå direkt till innehåll

Bison

Bison är det vetenskapliga namnet för ett släkte i familjen slidhornsdjur med två levande arter, visent (europeisk bison) och amerikansk bison.

Här presenteras sjukdomar och sjukdomstillstånd som kan drabba bison.
Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt.
Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor som främst rör infektionssjukdomar.

Ett flertal amerikansk bison betar i en större inhägnad i Sverige. Närmast i bild ses en hona med ett ungdjur tätt intill sig.
Amerikanska bison i Sverige. Foto: Ylva Persson/SVA

Andra namn: Visent, europeisk bison, amerikansk bison, bisonoxe, (kallas ibland felaktigt för buffel).

Visenten fanns förr viltlevande i Sverige, men anses ha utrotats redan under förhistorisk tid. Nu finns visenter i flera djurparker och hägn i Sverige. De flesta privata buffelbesättningar håller dock amerikansk bison. Syftet med djurhållningen är turism, köttproduktion och avel. Antalet besättningar som håller bison har ökat under senare år och nu finns ett tiotal i Sverige.

Bison är en förhållandevis ny produktionsform i Sverige och alla djur härstammar från importer från Europa. De flesta svenska bisonbesättningarna har anslutit sig till Gård&Djurhälsans organiserade hälsokontroll, vilket innebär att det finns förutsättningar för att övervaka infektionssjukdomar som inte förekommer i Sverige, till exempel tuberkulos och paratuberkulos.

Bison är generellt sett friska djur, men anses känsliga för betesparasiter vilket kan leda till avmagring och diarré. Vidare är bison mycket känsliga för elakartad katarralfeber och fårbesättningar bör inte ligga närmare än 1 km från ett bisonhägn. Bison är ett utpräglat flockdjur och en individ som visar tecken på sjukdom är oftast mycket sjuk och kan vara svår att behandla. Det bästa är därför att förebygga sjukdom med goda rutiner för utfodring, bete, avmaskning, gruppering och inköp av djur.

Sidan granskades senast : 2024-03-25