Gå direkt till innehåll

Spridning av smitta inom en besättning hos små idisslare

Risken för spridning av smitta inom en besättning påverkas bland annat av besättningsstorlek samt byggnadslösningar och skötselstrategier, som till exempel gruppering av djur.

Generellt kan sägas att smittrycket ökar med ökande antal djur på gården, vilket gör att sårbarheten ökar i större besättningar. Det är därför extra viktigt med förebyggande åtgärder i större besättningar. Exempel på byggnadstekniska åtgärder är byggnadslösningar som innebär möjlighet till omgångsuppfödning eller sektionering inom stallet medan exempel på skötselstrategiska beslut är att inte köpa in djur eller att ha en strikt mjölkningsordning efter juverhälsa. För att förtydliga nyttan av förebyggande smittskyddsåtgärder kan det vara bra att specificera vilken funktion eller effekt man vill åstadkomma med åtgärden. Här nedan specificeras några sådana områden.

Att minimera spridning av smittämnen mellan djur uppnås bäst genom att:

 • tillämpa omgångsuppfödning i så stor omfattning som möjligt, speciellt i extra känsliga miljöer. 
 • hålla ihop grupperna och inte omgruppera eller föra in nya djur för ofta
 • inte ha för många djur på liten yta
 • avskilja sjuka djur ifrån friska djur
 • ha avdelningsegna redskap
 • ha stöveltvätt och handtvätt på strategiska platser, till exempel mellan avdelningar
 • sköta djurgrupper i känslighetsordning med känsligast först
 • ha inspektionsgångar som gör det lätt att se till djuren
 • ha väl fungerande logistik för körvägar för foder, strö etcetera inom gård

Att minimera möjligheterna för smittämnen att växa till uppnås bäst genom att:

 • regelbundet genomföra stallrengöring i tömda stallenheter
 • ha god hygien (rent och torrt) runt djuren året runt, särskilt runt utfodringsplatser
 • använda byggnadsmaterial med god sanerbarhet
 • ha väl fungerande ventilation
 • tillämpa betesrotation

Att maximera immunförsvarets effektivitet uppnås bäst genom att:

 • ge djuren en stressfri miljö
 • erbjuda djuren en god närmiljö och en god termisk komfort
 • ta extra god hand om unga djur och moderdjur runt födsel/förlossning, särskilt viktig är råmjölkstillförseln
 • ge djuren foder och vatten av god kvalité och tillräcklig mängd
 • vaccinera mot klostridios och vid behov och fastställd diagnos även mot pasteurella/mannheimia
Sidan granskades senast : 2023-12-18