Gå direkt till innehåll

Kontrollprogram hos fjäderfä

För fjäderfä finns flera olika övervaknings- och kontrollprogram som har som huvudsakliga syfte att kartlägga förekomsten av olika sjukdomar eller smittämnen.

Några program regleras av olika föreskrifter från Jordbruksverket, andra program har startats på näringens initiativ och är inte författningsstyrda.
Sidan granskades senast : 2024-07-05