Gå direkt till innehåll

Vaccination av fjäderfä

På grund av det förhållandevis goda sjukdomsläget bland kommersiella fjäderfän i Sverige används få vacciner jämfört med i många andra länder. 

Många betydelsefulla virussjukdomar och några bakterieorsakade sjukdomar kan i dag förebyggas med hjälp av vacciner. Vaccin finns även mot parasitsjukdomen koccidios.

Efter vaccination av fjäderfä kan i vissa fall biverkningar förekomma. Kända biverkningar finns nämnda i bipacksedeln för respektive vaccin. Det är viktigt att veterinär informeras om misstänkta biverkningar eftersom dessa bör rapporteras. Det är också viktigt att informera om bristande effekt av vaccin.