Gå direkt till innehåll

Vaccination med injektion

De flesta vacciner till fjäderfä kan ges via dricksvatten och/eller i sprayform vilket är praktiskt för det stora antalet djur som ofta ska vaccineras. Det finns dock några vacciner som måste injiceras i varje fågel, exempelvis avdödade virusvacciner som används för att förstärka och förlänga effekten av levande vacciner hos avelsdjur och de flesta vacciner mot bakteriella sjukdomar.

Förberedelser

Vaccinet tas ut ur kylen innan vaccinationen så att det blir rumstempererat. Före och under vaccinationen ska flaskan skakas ofta och väl så att vaccinet hålls välblandat.

Automatsprutorna som används vid vaccinationen skall vara väl rengjorda och steriliserade (exempelvis kokta). Man bör också kontrollera att de ger rätt dos vaccin. Ett lämpligt sätt är att mäta upp 0,5 ml vätska i ett rör som standard att jämföra med.

Lämplig storlek på injektionsnål är 0,9–1,2 mm grov och 6,4–12,7 mm lång. Med alltför grov nål riskerar man att få återflöde till sprutan efter injektionen. Nålen bör bytas när man byter flaska eller oftare om den blir ovass.

Hantering av fåglarna

Enklast är att vaccinera fåglar i samband med flytt antingen i samband med packning i eller uppackning ur transportlådorna. Den som håller djuren får inte hålla flera djur samtidigt för att undvika att stressa dem. Det är också viktigt att ha kontroll på att alla fåglar vaccineras på rätt sätt.

Om fåglarna går fritt i huset börjar man med att dämpa ljuset och sedan drivs de försiktigt ihop i en inhägnad med hjälp av personal som normalt sköter dem (för att undvika onödig stress). Det är viktigt att man gör detta försiktigt för att undvika att djuren skadas, blir stressade och flockar sig. Själva vaccinationsplatsen måste däremot ha bra belysning.

Säkerhetsföreskrifter

Vaccinatören måste vara tränad för sin uppgift. Om man råkar injicera vaccin i händer eller andra kroppsdelar måste man genast uppsöka läkare. Säkrast är att bära skyddshandskar som skyddar mot nålstick.

Injektionsteknik

Det är mycket viktigt att alla fåglarna vaccineras och att alla får rätt dos. De vanligaste injektionssätten är subkutant, det vill säga under huden i den nedersta delen av halsen, och intramuskulärt i bröstmuskulaturen.

Subkutan injektion används framförallt för bakterievacciner. Injektionen ska göras under huden på översidan av halsens nedersta tredjedel. Nålen ska riktas bort från huvudet. Om man sticker fel och injicerar i själva huden fås kraftiga reaktioner och kommer man in i halskotpelaren dör fågeln genast. Det finns också en risk att man sticker genom huden och sprutar ut vaccinet i fjäderdräkten.

Ett vaccin som ska ges intramuskulärt ges säkrast i bröstmuskulaturen. Man håller fågeln i händerna eller lägger den på ett bord med huvudet mot vaccinatören så att denne sticker i bröstet bort från huvudet. Vaccinet ska injiceras i den tjockaste delen av bröstmuskeln cirka 2,5 cm vid sidan av bröstbenskammen. Sticker man i en tunnare del av bröstet kan man komma in i den underliggande levern eller bukhålan. Sticker man för långt fram vid nyckelbenet kan man komma in i blodkärl. Injektion i levern kan också leda till inre förblödning.

Vacciner kan också ges intramuskulärt i muskulaturen på benet ovanför hasen men det kräver mer träning för att vaccinet ska deponeras på rätt plats och för att man inte ska skada fågeln.

Sidan granskades senast : 2024-05-20