Gå direkt till innehåll

Grovfoderkvalitet

Grovfoder bör inspekteras noga innan utfodring och endast användas om det har en "normal" lukt, färg och struktur. Hö ska lukta friskt, inte damma och ha en torr struktur. Inplastat vallfoder ska lukta friskt, men kan ha en normal variation utan att det behöver vara något hygieniskt fel. Ensilage som är brunare och blötare luktar mer syrligt än hösilage som är torrare. Foder med synliga tecken på inblandning av jord, gödsel, gammal förna eller kadaver kan orsaka allvarliga hälsoproblem.

Feljäsning 

Om inplastat vallfoder luktar ammoniak och/eller smörsyra är det ett tydligt tecken på feljäsning vilket innebär att fodret har en dålig kvalitet.  

Vita prickar 

Vita prickar kan vara jästsvamp, mögelsvamp eller något annat. Jästsvamp är ofta vit och luktar jäst. Den anses inte vara sjukdomsframkallande, men kan indikera en nedsatt hygienisk kvalitet, samt förbrukar näringsämnen och kan orsaka varmgång. Inplastat vallfoder som har en sparsam, ytlig påväxt av jästsvamp kan användas om den påverkade delen av fodret kasseras och resten av balen ser fin ut. Jästen är ett tecken på att balen inte har varit riktigt tät och fodret kan ha försämrad hållbarhet. Prickarna kan också vara mögelsvamp som kan utveckla skadliga mykotoxiner. En och samma svampart kan ha olika färg och utseende beroende på vilket substrat den växer på. Det kan vara svårt att avgöra vilken typ av svamp det är, och för att vara riktigt säker krävs en mikrobiologisk undersökning.   

Mögel

Foder med synligt mögel på skall aldrig utfodras eftersom mögelsvampar kan vara skadliga på flera sätt. Arten är avgörande för vilka skador som kan uppstå. Mögelsvampar kan ge infektioner som påverkar luftvägarna, till exempel aspergillos. Nedsatta individer är särskilt känsliga. Flera av mykotoxinerna orsakar nedsatt immunförsvar vilket gör att djuren lättare drabbas av infektioner. Vid högre halter ses effekter som nedsatt tillväxt och fruktsamhetsstörningar. Akut förgiftning med organskador och dödsfall är mycket ovanligt men kan förekomma. Mögelsvampar kan producera mögelsporer som irriterar luftvägarna och kan vara allergiframkallande.

Inblandning av jord, gödsel eller kadaver   

Foder som bär synliga tecken på inblandning av jord, gödsel eller gammal förna kan innehålla sjukdomsframkallande (patogena) bakterier som kan tillväxa. Det är allvarliga tecken på nedsatt hygienisk kvalitet. Samma sak gäller om man hittar hela eller delar av döda djur som exempelvis sork, hare, orm eller rådjurskid i inplastat vallfoder. Allra farligast är bakterien Clostridium botulinum, eftersom den kan producera det dödliga giftet botulin som orsakar botulism. För att sporformen ska kunna övergå till klostridiebakterier som kan bilda botulin krävs syrefri miljö samt inte för lågt pH. Sniglar har inte negativ påverkan på ensilagets hygieniska kvalitet och medför inte högre halter av mögel eller skadliga bakterier.

Öppnad plastad storbal 

Konservering av grovfoder i plastade storbalar bygger på att plasten kring balen skapar en syrefri miljö. När balen öppnas påverkas miljön och sannolikheten för tillväxt av eventuellt förekommande skadliga mikroorganismer som bakterier och mögelsvampar ökar. Därför finns rekommendationer om att inte ha en bal öppen för länge och som även anger att en öppnad bal ”håller” 5-6 dagar. Hur lång hållbarheten på en öppnad bal är beror dock på faktorer som omgivande temperatur och fodrets kvalitet. Det betyder att ett tillvägagångssätt som fungerar på vintern med en bal med bra hygienisk kvalitet kanske inte är lämpligt när det blir varmare ute och det är en bal med sämre hygienisk kvalitet.

Balar som öppnas bör kläs av helt, annars är det stor risk för kondensbildning innanför plasten. Skydda fodret i öppnade balar mot nederbörd genom att förvara fodret under tak eller genom att använda ensilageplasten som skydd ovanpå balen. Om fodret blir uppblött riskerar den hygieniska kvaliteten att försämras och hållbarheten förkortas.

Sidan granskades senast : 2023-03-13