Gå direkt till innehåll

Kameldjur

I Sverige finns alpackor, lamor, baktriska (tvåpuckliga) kameler och dromedarer. Alpackor och lamor räknas till den nya världens kameler (NWC) medan baktriska kameler och dromedarer räknas till den gamla världens kameler (OWC).

Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Vissa prover som träckprover och mjölkprover kan du som djurägare själv skicka in till SVA (gärna i samråd med veterinär). Du som är veterinär kan vid behov skicka prover till SVA:s laboratorier och/eller konsultera SVA:s experter rörande frågor om provtagningsteknik, tolkning av provsvar, smittspridning, resistens mot antibiotika och andra frågor som främst rör infektionssjukdomar. SVA driver även forskningsprojekt om djurens sjukdomar och hur de ska bekämpas.