Gå direkt till innehåll

Säkert foder och vatten för kameldjur

Foder och dricksvatten som ges till djur ska enligt lag vara säkert, det vill säga inte vara skadligt för djur, människor eller miljö. Fodret får inte heller innehålla något skadligt som kan överföras till människor som äter livsmedel av animaliskt ursprung.

En vagn med halmbalar

Olämpligt foder och vatten kan orsaka:

 • lägre produktion och tillväxt
 • mag-tarmproblem
 • reproduktionsstörningar
 • sänkt immunförsvar
 • neurologisk påverkan
 • allergi / luftvägssjukdom (hos både djur och människor)
 • bristsjukdomar
 • cancer i till exempel lever och njurar
 • förgiftning
 • smittspridning

På SVA arbetar vi för säkert foder och vatten till djur genom att:

 • ge expertråd till organisationer och privatpersoner
 • bidra med expertråd i frågor kring foderlagstiftning både nationellt och på EU-nivå
 • utföra riskvärdering som ligger till grund för den offentliga foderkontrollen
 • utföra konsulttjänster i foderbranschen
 • utföra analyser av bland annat salmonella, mykotoxiner och läkemedel i foder
 • bedriva forskning och utbildning
Sidan granskades senast : 2023-10-20