Gå direkt till innehåll

Förebygg smitta i nötköttsproduktion

Här presenteras specifika aspekter på förebyggande smittskyddsåtgärder för nötköttsproduktion. 

Produktionsformen innebär ofta inköp av djur från flera besättningar vilket ökar risken för införsel av infektioner. Ju fler besättningar kalvarna kommer ifrån desto större är denna risk. De förebyggande smittskyddsåtgärderna är olika för olika ålderskategorier inom besättningen. Den nyligen avvanda kalven är mest känslig för infektioner varför det är extra viktigt att ta hand om dessa djur så bra som möjligt. Här nedan specificeras för det förebyggande smittskyddet viktiga aspekter på miljö och skötsel för nötkreatur i denna produktion. Dessa aspekter bygger på dagens kunskap baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet.

Ideal miljö och skötsel för en avvand mjölkraskalv som kommer till en gård med specialiserad nötköttsproduktion

Luftvägsinfektioner är det största sjukdomsproblemet. För dessa djur viktiga behov avseende miljö och skötsel är:

 • Placering i små grupper (max åtta till tio kalvar per grupp) i rent och dragfritt mottagningsstall under minst fem veckor
 • Att mottagningsstallet har en väl fungerande ströbädd alternativt ströbädd och skrapad gödselgång samt hela mellanväggar mellan grupper
 • Att mottagningsstallet helst är placerat i separat byggnad från övriga djur och är dimensionerat efter inköpsform
 • Att kalvgruppen efter tiden i mottagningsstall flyttas till ett ”övergångstall” med fortsatt små enheter där de inhyses till cirka sex månaders ålder
 • Att övergångsstallet är avskilt från äldre djur
 • Sektionering inom varje stall, flera mindre stallar är bättre än ett stort
 • Omgångsuppfödning i alla boxar/lokaler upp till sex månaders ålder
 • Att djurgruppen behålls intakt under hela tillväxtperioden
 • Tillräcklig mängd foder (inklusive vatten) av god näringsmässig och hygienisk kvalitet
 • Bra stallklimat inklusive fukt- och dragfri miljö i alla stallavdelningar
 • Torr och ren närmiljö i alla stallavdelningar
 • Att alla stallar måste kunna tömmas och rengöras minst en gång årligen
 • Att separata sjukplatser (med tillskottsvärme vid behov) finns eller lätt kan ordnas inom varje stalldel
 • Utslaktning ska kunna ske enkelt och riskfritt och utan risk för införande av smittämnen
Sidan granskades senast : 2022-01-24