Gå direkt till innehåll

Ren

I Sverige finns cirka 250 000 renar i vinterpopulationen. Drygt 4500 renägare i 51 samebyar bedriver tamrenskötsel på ungefär 50 procent av Sveriges yta och producerar mellan 1200 och 2000 ton renkött per år.

Du som är djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt/dina djur blir sjuka. Vissa prover som träckprover och ögonsvabbar kan du som djurägare själv skicka in till SVA (gärna i samråd med veterinär).

Du som är veterinär kan vid behov skicka prover till SVA:s laboratorier och/eller konsultera SVA:s experter rörande frågor om provtagningsteknik, tolkning av provsvar, smittspridning, resistens mot antibiotika och andra frågor som främst rör infektionssjukdomar. SVA driver även forskningsprojekt för att skapa ny kunskap om djurens sjukdomar och hur de ska bekämpas.