Gå direkt till innehåll

Akvarie- och dammfisk

Fisk som hålls i akvarier eller trädgårdsdammar befinner sig i ett slutet ekosystem. Den som vårdar fiskarna måste därför vara insatt i de krav fiskar ställer på:
-vattentemperatur
-utfodring
-vattenkvalitet
-omgivningsfaktorer såsom gömslen och bottenmatrial
-fiskartsammansättning

Det är viktigt att kunna avgöra om fiskarna visar tecken på sjukdom eller stress och att åtgärda detta.