Gå direkt till innehåll

Akvarie- och dammfisk

Fisk som hålls i akvarier eller trädgårdsdammar befinner sig i ett slutet ekosystem. Detta ställer krav på att den som vårdar fiskarna måste vara insatt i de krav fiskar ställer på:
vattentemperatur
utfodring
vattenkvalitet
omgivningsfaktorer såsom gömslen och bottenmatrial
fiskartsammansättning

Det är viktigt att kunna avgöra om fiskarna visar tecken på sjukdom eller stress och att åtgärda detta.