Gå direkt till innehåll

Akvarie- och dammfisk

Fisk som hålls i akvarier eller trädgårdsdammar befinner sig i ett slutet ekosystem. Detta ställer krav på att den som vårdar fiskarna måste vara insatt i de krav fiskar ställer på

  • vattentemperatur
  • utfodring
  • vattenkvalitet
  • omgivningsfaktorer såsom gömslen och bottenmatrial
  • fiskartsammansättning

Det är viktigt att kunna avgöra om fiskarna visar tecken på sjukdom eller stress och att åtgärda detta.