Gå direkt till innehåll

Smittskydd för akvariefiskar

Den som vårdar fiskar i slutna ekosystem som akvarier eller trädgårdsdammar måste vara insatt i krav som ställs för att fisken inte ska utsättas för stress och sjukdom.

Fisk som hålls i akvarier eller trädgårdsdammar befinner sig i ett slutet ekosystem. Detta ställer krav på att den som vårdar fiskarna måste vara insatt i de krav fiskar ställer på:

  • vattentemperatur
  • utfodring
  • vattenkvalitet
  • omgivningsfaktorer såsom gömslen och bottenmaterial
  • fiskartsammansättning

Det är viktigt att kunna avgöra om fiskarna visar tecken på sjukdom eller stress och att åtgärda detta. 

Foder och vattenkvalitet är viktigt

Fiskfodret är en faktor av stor betydelse. Foder av dålig kvalitet kan ge upphov till kostorsakade sjukdomar eller nedsättning av fiskens försvar mot infektioner. 

Vattnets beskaffenhet måste också uppfylla vissa krav för att fiskarna inte ska utsättas för stress (bland annat pH-värdet), för att inte deras motståndskraft mot sjukdomsframkallande organismer nedsätts, att fiskarna förgiftas (framför allt ammoniak- och nitrithalt) eller dör på grund av syrebrist. Sjukdomsalstrande organismer kan vara encelliga eller flercelliga djur, bakterier, virus, svampar och alger. Dessa organismer kan ge upphov till allvarliga infektioner med risk för att fisken kan dö i fall lämpliga åtgärder inte vidtas.

Sidan granskades senast : 2024-02-16