Gå direkt till innehåll

Hur går dopningskontrollen till - häst

Beslut om dopningsprov kan tas av mål-/överdomare, ban-/tävlingsveterinär eller ansvarigt sportförbund och ska ske enligt följande rutin:

En djurskötare tar urinprov från häst
Urinprov tas från en tävlingshäst för att kontrollera så att inga otillåtna substanser förekommer. Foto: Svensk Travsport
 • Urinprov tas från en tävlingshäst för att kontrollera så att inga otillåtna substanser förekommer.
 • Hästen förs under övervakning av funktionär till provtagningsstall efter löp/klass. Provtagning kan i vissa fall förekomma innan tävlingar.
 • Tränare, ryttare, ägare eller representant för dessa uppmanas att närvara för kontroll av provtagningen.
 • Ovan nämnd person skall vara noga med att kontrollera att protokollet som följer med provtagningsförpackningen har samma nummer som står på urinburkar och blodrör. Det är också viktigt att protokollet inte undertecknas av hästens representant innan kroppsvätska från djuret har överförts i burkar eller rör.
 • I första hand försöker provtagningspersonalen erhålla ett urinprov från hästen. Hästen kan kvarhållas upp till två timmar. Därefter tas blodprov. Se provtagningsinstruktioner dopningskontroll för urinprov och blodprov på Svensk Travsports webbplats eller provtagning på Svenska Ridsportförbundets webbplats.
 • Provet förvaras kylt och sänds i specialförpackning till laboratoriet.
 • Protokoll över dopningsprovtagning är framtaget av sportförbunden och laboratoriet i samarbete. 
 • Urinprovet för dopningskontroll packas i en särskild förpackning. De olikfärgade kopiorna av protokollet går till sportförbundet, tävlingsarrangören, laboratoriet och hästägarens representant.
Blanketter för urinanalys
Urinprovet för dopningskontroll packas i en särskild förpackning. De olikfärgade kopiorna av protokollet går till sportförbundet, tävlingsarrangören, laboratoriet och hästägarens representant. Foto: Svensk Travsport
 • Vitt protokoll – till Svensk Travsport/arrangerande förbund
 • Gult protokoll - till banan/tävlingsarrangören
 • Blått protokoll - till SVA tillsammans med proverna
 • Rött protokoll - till hästens representant

Det tar cirka två till tre veckor att erhålla svar på analysen.