Gå direkt till innehåll

Medel mot hudparasiter på häst

Undvik onödig användning av kemiska preparat. Ta alltid reda på om det är ektoparasiter (hudparasiter) som är orsaken till hästens besvär, vilken parasit det i så fall är och om det går att förebygga problemen på annat sätt än behandling med kemiska medel.

På följande sidor kan du läsa mer om hur man kan förebygga och anpassa hästhållningen för att undvika de värsta besvären: fästingar, knott, svidknott, flugor, bromsar, löss, fotskabb. I regel är öppna, blåsiga beten utan stillastående vatten bra ur denna synvinkel, och att undvika att ha hästar ute under den period på dygnet som de aktuella flyfäna är aktiva.

Kemikalieinspektionen och Läkemedelsverket är ansvariga myndigheter

Preparat mot hudparasiter kan antingen vara avdödande eller bortstötande (repellerande). En del medel är långtidsverkande, andra har effekt bara några timmar upp till en dag men kan vara skonsammare mot miljön. Bekämpningsmedel måste vara godkända av Kemikalieinspektionen för att få säljas i handeln i Sverige, till exempel i butiker som säljer produkter för hästvård och lantbruk, eller på apotek.

Du kan se i Bekämpningsmedelsregistret om ett medel i handeln är godkänt. 
Sök till exempel på Huvudgrupp: Biocidprodukt och Funktion: ”PT18: Insekticider, akaricider och bekämpningsmedel mot andra leddjur” eller Funktion: ”PT19: Avskräckande och tilldragande medel”. Du kan också söka på verksamt ämne, till exempel pyretriner. Tyvärr går det inte att filtrera i registret efter preparat som passar till häst. De flesta är inte avsedda eller lämpliga för häst. Därför ges några alternativ nedan.

Om preparatet är klassat som läkemedel regleras det i stället av Läkemedelsverket och säljs endast via apotek. Läkemedlen är ofta receptbelagda. Om det saknas något registrerat läkemedel i Sverige som går att använda till häst, kan licensförskrivning ske av utländska preparat. Licensgivande myndighet är Läkemedelsverket.

Slaktkarensen (sista behandling före slakt av häst som skall gå till livsmedelsproduktion) kan variera mellan olika preparat. Ofta är den 60 dagar, men med vissa preparat får hästen över huvud taget inte gå till livsmedelsproduktion. En karenstidslista (pdf) från 2018 finns hos Kemikalieinspektionen, det är behandlarens och djurägarens ansvar att kontrollera om denna fortfarande gäller. Man bör också ta reda på om preparatet har karenstid för tävling och träning. Detta kan du läsa mer om på HästSverige.se.

Några substanser mot hudparasiter hos häst

Pyretroider (pyretrin, permetrin) dödar kvalster och bitande och stickande insekter, och har även en viss bortstötande effekt. Det finns både korttids- och långtidsverkande varianter. Vid behandling mot löss och skabb bör du välja ett långtidsverkande preparat. En produkt med pyretin och permetrin för häst är godkänt av KemI i dagsläget (till och med 2021-12-31): Absorbine Ultrashield Brand Residual Insecticide (se även ytterligare villkor för produkten).  

Toluamid, azadiraktin, icaridin med flera ämnen stöter bort flygande, stickande och bitande insekter, som mygg, knott, svidknott och broms, och de kan minska bett av fästing.

Följande produkter med icaridin är godkända för häst av KemI i dagsläget (2019-11-11):

  • DR 1 / Away / Schas! - Godkänt till och med 2018-04-30
  • Renons Mygg & Fästingmedel Spray - Godkänt till och med 2020-06-17
  • Renons flugmedel - Godkänt till och med 2021-06-30
  • Renons flugkräm - Godkänt till och med 2021-06-30
  • CLAC Lotion - Godkänt till och med 2020-11-28
  • Centaura / Doctan Active - Godkänt till och med 2020-11-28
  • Effol Broms Blockare + - Godkänt till och med 2021-12-18 

Preparat som innehåller vegetabiliska oljor använder en del som alternativ till de kemiska produkterna som en del använder, men sådana produkter är ofta inte testade i vetenskapliga studier.

Senast uppdaterad : 2019-11-11