Gå direkt till innehåll

Erbjud säkert foder

Det är viktigt att säkerställa att fodret är av god hygienisk kvalitet och är fritt från kemiska och fysikaliska faror innan utfodring. Dåliga råvaror eller felaktig hantering i ett eller flera led i foderkedjan från jord till foderbord kan orsaka förekomst av sjukdomsframkallande bakterier, mögelsvampar, toxiner och andra skadliga ämnen.  

Kontroll av hygienisk kvalitet och sammansättning 

Kor vid foderbord.
För friska och producerande djur är det viktigt med säkert foder. Foto: Reim photo

Allt foder skall åtminstone okulärbesiktigas. Lukt- och synintryck är bra verktyg för en första värdering av foderkvaliteten. Men det är inte alltid tillräckligt då inte alla faror är synliga för blotta ögat eller luktar. Vid analys av foder är korrekt provtagning en förutsättning för att provsvaren skall vara pålitliga. Det är viktigt att ta prover på flera delar av råvaran för att säkerställa att provet är representativt. SVA utför inte analyser av hygienisk kvalitet eller näringssammansättning, men det finnas flera privata företag som gör det.  

Felaktiga nivåer av spårämnen och vitaminer kan orsaka bristsjukdomar med diffusa symptom som anemi, reproduktionsstörningar, dålig tillväxt, försämrad aptit, nedsatt hälsotillstånd eller immunförsvar. För höga halter av grundämnen kan dessutom leda till förgiftningssjukdomar med uttalade kliniska och subkliniska effekter.  

Grovfoderkvalitet 

Grovfoder bör inspekteras noga innan utfodring och endast användas om det har en "normal" lukt, färg och struktur. Det skall lukta friskt och inte ha några synliga tecken på mögel eller inblandning av jord, gödsel, gammal förna och kadaver då det kan orsaka allvarliga hälsoproblem. Läs mer om vad som bör beaktas när det gäller grovfoderkvalitet.

Färskfoder 

Färskfoder är foder som består av obearbetade animaliska biprodukter och som inte värmebehandlats. På marknaden finns det färskfoder till bland annat hund, katt och reptiler. Då detta foder inte värmebehandlas kan det innehålla sjukdomsframkallande bakterier som både kan tillväxa och spridas. Det är därför viktigt med extra god hygien vid hantering av denna typ av foder. Säkerställ att färskfodret inte kommer i kontakt med livsmedel varken under förvaring eller via redskap.   

Foder och utfodring med animaliska biprodukter 

Information om vilka krav och regler det finns kring foder och utfodring med animaliska biprodukter som till exempel biprodukter från slakt finns på Jordbruksverkets webbplats.

Senast uppdaterad : 2021-02-02