Gå direkt till innehåll

Akut förgiftning

I alla akuta förgiftningsfall bör du handla snabbt och omedelbart kontakta veterinär oavsett om du vet vilken växt ditt djur har ätit av eller inte.

I väntan på veterinärens ankomst: 

  1. Förhindra all vidare konsumtion av växten, ta ut växtdelar som finns i munnen på djuret, skölj ordentligt med vatten. Spara växtdelarna för identifiering.
  2. Håll djuret under uppsikt, erbjud friskt vatten men inte foder. Se till att djuret inte skadar sig, det kan drabbas av till exempel svåra kramper och smärta eller falla omkull.
  3. Notera tidpunkten för konsumtion eller kontakt med växten.
  4. Om hudkontakt – tvätta huden noga med tvål och varmt vatten.
  5. Om ögonen är påverkade, skölj med koksaltlösning eller vatten. 
Sidan granskades senast : 2023-12-28