Gå direkt till innehåll

Checklista: om du misstänker brott mot djur

Att tänka på om du misstänker brott i samband med dödsfall hos djur.

  1. Om du misstänker brott mot djur skall du i första hand kontakta länsstyrelsens djurskyddshandläggare eller polis. Rådgör med dessa innan du flyttar eller rör vid kroppen.
  2. I de fall levande djur avlivas och ska skickas för obduktion, ange avlivningsmetod i följebrevet. Kontakta SVA innan något skickas, för att förpackning, dokumentation och transport ska kunna ske på korrekt sätt. I första hand och vanligen är det hela djurkroppen som behöver undersökas, snarare än bara preparat eller delar. Undvik att påbörja obduktion eller kadaveröppning i fält.
  3. Det är viktigt att kroppen kommer till obduktion så snabbt som möjligt då förruttnelseprocessen försvårar undersökningen. Vissa typer av frågor kan man dock svara på även i fall med viss förruttnelse men svaren blir vanligen mer osäkra. I undantagsfall, men särskilt under varma årstider kan kroppen frysas. Nedfrysning försvårar vissa undersökningar och bör därför bara användas om transport till obduktion blir fördröjd.
  4. Kontakta SVA, Avdelningen för patologi och viltsjukdomar, via vår växel på telefon 018-67 40 00 om du har frågor.
Sidan granskades senast : 2024-01-31