Gå direkt till innehåll

Marina däggdjur

Längs hela Sveriges kust återfinns flera arter av marina däggdjur. Dessa tillbringar hela eller merparten av sina liv i vattnet, till exempel sälar och tumlare. SVA ansvarar för sjukdomsövervakning och kartläggning av dödsorsaker hos marina däggdjur.