Gå direkt till innehåll

Riktad sjukdomsövervakning hos vilda djur

SVA bedriver flera riktade sjukdomsundersökningar på vilda djur. Övervakningarna är inriktade på ett eller flera specificerade smittämnen hos vissa djurslag, till skillnad från den fallviltsundersökning som bedrivs vid SVA som syftar till att följa hälsoläget bland våra vilda djur.  

Bild på räv
Rävens dvärgbandmask är en av de parasiter som har föranlett riktad sjukdomsövervakning.

Dessa riktade undersökningar bedrivs med stöd från Jordbruksverket, Naturvårdsverket eller andra finansiärer och de syftar framför allt till att dokumentera smittskyddsläget i Sverige avseende de specifika sjukdomarna.

Flera infektionssjukdomar kan drabba både vilda djur och tama djur och ibland även människan (zoonoser) och därför är dessa riktade undersökningar av vår vilda fauna av stort intresse. 

Undersökningarna bygger på att allmänheten skickar in önskat material, exempelvis blodprov eller spillningsprover, för undersökning. Prover kan också tas från de vilda djur som ändå kommer till fallviltsundersökningen eller andra riktade insamlingar i projektform.

Läs mer under Insamlingar om hur du kan lämna ett bidrag.

Rapportera in sjuka eller döda vilda djur via formuläret rapporteravilt.sva.se.

Sidan granskades senast : 2024-01-31