Gå direkt till innehåll

Transpondermärkning av rovdjurskranium

Innan ett kranium från en hotad art kan skickas behöver kraniet en transpondermärkning.

Märkning av kranium

Det är krav på att material från CITES-listade arter ska vara märkt på spårbart sätt. Med denna märkningsmetod placeras en transponder/chip med ett unikt ID-nummer permanent i kraniet, som därmed kan kontrolleras med en avläsare.

ID-numret ska vara noterat och rapporterat så att numret kan kopplas till en specifik individ, jaktbeslut samt eventuella handelsdokument.

Utrustning för märkning:

  • Transponder/mikrochip (2,15 x 11,5 mm)
  • Borrmaskin med variabel hastighet
  • Borr eller ”brotsch” med en diameter av 2,5 mm
  • Pincett eller tång med smala käftar
  • Lim; exempelvis Karlsons klister eller trälim.
  • 3 st transpondermärkning av rovdjurskranium

Placering av transponder och hantering

Transpondern placeras innanför utskottet över ögonhålan. Placeringsplatsen är vald för att benvävnaden under utskottet är porös och lättbearbetad. Det är viktigt att platsen för märkningen är oskadad så att transpondern inte kan falla bort. Om kraniet är trasigt kan borrhålet placeras på ett alternativt ställe där benvävnaden medger. Hantera transpondern försiktigt eftersom elektroniken endast skyddas av ett glashölje.

Så infogar du kraniet steg för steg

Vänd kraniet upp och ner. Hålet görs en bit in från utskottets ytterkant och hålet skall borras snett bakåt och snett inåt.

Helbild på en borr framför ett kranium

Borra med lågt varvtal tills dess du kommit igenom benet. Fortsätt ytterligare ca 20 mm, kontrollera att djupet är tillräckligt. Försök om möjligt att spara borrspån.

Två bilder där den ena visar en borr i en skelettdel den andra visar ett färdig mindre hål

Applicera lim i hålet, undvik spill på utsidan.

Två bilder där den ena föreställer en limdroppe på väg ner i ett hål andra bilden visar ett hål med lim i

Tryck försiktigt ner transpondern i limmet. Se till att ingen del av transpondern når över kanten på det borrade hålet. Tillför vid behov ytterligare lim så att borrhålet helt täcks.

Två bilder som visar en pincett hållandes i ett grönt mindre föremål som sticks ner i ett hål

Torka bort överflödigt lim. Dölj hålet med lite slipspån som strös på det fuktiga limmet. Klart!

Närbild på kranium med ett antal hål varav ett har en tunn limhinna över sig

Frågor

Sektionen för vilt

Statens veterinärmedicinska anstalt

Sidan granskades senast : 2023-08-11