Gå direkt till innehåll

Hitta på denna sida

  Mastit orsakad av Streptococcus uberis hos nötkreatur

  Nötkreatur

  Bakterien Streptococcus uberis (S. uberis) är en av de vanligaste orsakerna till juverinflammation (mastit) hos kor över hela världen och förekommer relativt ofta även i Sverige. S. uberis kan orsaka både subklinisk och klinisk mastit.

  Du som djurägare bör kontakta en praktiserande veterinär om ditt djur blir sjukt. Du som veterinär kan konsultera SVA:s experter rörande frågor om denna sjukdom.

  Anmälningspliktig :

  Nej

  Epizooti :

  Nej

  Zoonos :

  Nej

  Förekomst

  I Sverige är andelen S. uberis-mastiter omkring 11 procent både för kliniska och subkliniska mastiter enligt nationella studier från 2013/2018 respektive 2009/2010. S. uberis räknas till de så kallade omgivningsbakterierna, eftersom den framför allt finns i kons miljö, i strö och jord. Särskilt bra växer S. uberis i halm, men torv är också en bra tillväxtkälla. I fuktig miljö trivs bakterien bäst. I vissa besättningar verkar dock S. uberis vara mer kobunden och sprids då främst under mjölkning. 

  Symtom

  S. uberis kan ge akut klinisk mastit och subklinisk mastit. Ofta övergår S. uberis till att ge kroniska mastiter.

  Differentialdiagnoser

  Andra mastiter.

  Etiologi och patogenes

  Infektionsagens:

  Streptococcus uberis som är en grampositiv kock.

  Infektionsport:

  Spenkanalen.

  Spridning i djuret:

  Lokalt i juvret.

  Smittvägar:

  S. uberis smittar huvudsakligen från miljön till juvret. Särskilt från bäddmaterial. Men även mellan kor vid mjölkning.

  Provtagning och diagnostik

  Mjölkprov för bakteriologisk odling tas sterilt. Vid klinisk mastit kan provet odlas på SELMA®-platta (eller motsvarande). För att säkert kunna artbestämma bakterien bör dock provet skickas till ackrediterat laboratorium. Vid subklinisk mastit bör provet alltid skickas till ackrediterat laboratorium. Det går också bra att skicka plattan till ackrediterat laboratorium för verifiering och artbestämning.

  Behandling och profylax

  S. uberis är känslig för penicillin. Akuta kliniska mastiter behandlas snarast med bensylpenicillin (se SVS riktlinjer för antibiotikaanvändning) och understödjande behandling efter behov. Sjuka kor ska alltid isoleras från friska kor och mjölkas sist. Subkliniska fall kan behandlas med långtidsverkande intramammarier vid sinläggning men kroniska fall bör slås ut för att minska risken för smittspridning i besättningen.

  Förebyggande åtgärder är viktiga för att kontrollera S. uberis. Exempel på sådana är torra, rena liggplatser, dagligt ströbyte, bra ventilation, klippta kor med mera. Bra rutiner för sinläggning är väsentligt. I besättningar där S. uberis misstänks vara mer kobunden är det viktigt med strikt gruppering och mjölkningsordning utifrån juverhälsa och god hygien i samband med mjölkning.

  Beställ SVA:s analyser

  Bakteriologisk typning av isolat från mjölk

  Mastitbakteriologisk undersökning, 4 juverdelar per djur, pris per prov

  Mastitbakteriologisk undersökning, per juverdel (1-3 juverdelar)

  Beställ SVA:s produkter

  Exempel ur ett större sortiment:

  SELMA, 3 st per förpackning

  SELMA PLUS, 3 st per förpackning

  Mjölkrör, 10 st

  Mjölkrör 1x80 st

  Mjölkrör, 6x80 st