Gå direkt till innehåll

Fakta om projektet

Ansvarig på SVA

Foto på Bo Segerman
Bo Segerman Forskare, PhD, adjungerad lektor bo.segerman@sva.se 018-67 40 32

Huvudman

SVA

Finansiär

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Start/avslut

2017 - 2018

Mjältbrandskontamination i naturen, modellering av spridningsförlopp och avklingning, central-regional samverkan för situationsanpassade åtgärder

Projektsammanfattning endast tillgänglig på engelska


Project summary is only available in Swedish
Sidan granskades senast : 2019-09-02